معنی های کلمات

فیسبوک,معادل,معادل فارسی,معنی های کلمات,جک,
واژه اصلی معادل فرهنگستان توضیح ترامیسو لقمک پی غذایی که خوشمزه ‌است و کم‌حجم کامنت نظرک نظرات کوتاه ملت درباره هرچیز فیس بوک شکلک تصویرهای کوچک مردم در صفحات زیاد لایک عشقک/ حالک مخفف فعل عشق کردن یا حال کردن میزان پیلی فرفرک - لژدار افزونک افزایش زوری قد کراوات گره‌ک گره کوچک یا گره کاربردی بازار نقدک نقد کردن اجناس با پول مردم بازاری شانک گرفتن شانه ملت در هنگام نقد کردن آنها رست بیف رشته‌ک گوشت رشته رشته شده دکولته بی‌قید/ ولک ول شده، رها شده، بدون بند تاپ عرق نگیر لباسی…
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ