یک مقام مسئول در این وزارتخانه توضیح داده که این اقدام به منظور تسهیل در مسیر گفتگوهای فنی صورت گرفته و نباید به عنوان سیگنالی برای بازگشت آمریکا به برجام تفسیر شود.

معافیت‌های صادر شده ماهیت فنی داشته و آثار اقتصادی جدی نخواهد داشت و همانطور که مقامات آمریکایی اذعان کرده‌اند نمی‌تواند به عنوان سیگنالی برای توافق منظور شود.