حافظ

حافظ,
پیغام گیر حافظ :     رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور!   تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور!   بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام   زآن زمان کو باز گردم خانه ی خود غم مخور !
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ