ایران در آستانه لغو تحریم ، مزیت برجام برای لغو تحریم‌ها

 ایران در آستانه لغو تحریم ، مزیت برجام برای لغو تحریم‌ها این مزایا به هیچ عنوان به پای مزایای عادی‌سازی روابط اقتصادی بین طرفین، آن گونه که در برجام پیش‌بینی شده است، نمی‌رسد. اما مزایای خودبه‌خودی لغو تحریم‌ها آن قدر چشمگیر هست که ایران را به مذاکره پیرامون تعهدات هسته‌ای‌اش تحت یک توافق احتمالی تشویق کند. چند ماه پس از اجرای برجام اولیه آشکار شد که به دلیل کاستی‌های لغو تحریم‌ها بازهم امکان فروپاشی توافقات تجاری‌ای که پس از لغو تحریم‌های…
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ