موشک های ایرانی روی ناوهای آمریکایی قفل شده بودند

 موشک های ایرانی روی ناوهای آمریکایی قفل شده بودند توانمندی های ایران قابل انکار نیست. کارشناس ترک:شاهد قدرت‌نمایی ایران در مقابل آمریکا بودیم/رژیم صهیونیستی هم به دلیل پاسخ های قاطع ایران در دریا مجبور به عقب نشینی در جنگ دریایی با این کشور شد/توانمندی‌های ایران در زمینه فناوری انکار شدنی نیست... ایران در خلیج فارس قدرت نمایی کرد توانمندی های ایران قابل انکار نیستکارشناس ترک:شاهد قدرت‌نمایی ایران در مقابل آمریکا بودیم/رژیم صهیونیستی به دلیل پاسخ های قاطع ایران در دریا مجبور…
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ