سهمیه بندی بنزین تغییر کرد ، برنامه بنزینی دولت رئیسی چیست؟

سهمیه بندی بنزین تغییر کرد برنامه بنزینی دولت رئیسی چیست؟ هرچند مسئولان در دوره اختلال سامانه سوخت اصرار داشتند که تغییری در سهمیه‌های سوخت نخواهیم داشت اما روز گذشته یک مقام صنفی تایید کرد که از سهمیه سوخت وانت‌بارها ۱۰ لیتر کاسته شده است. رسول فرشباف، رئیس انجمن صنفی رانندگان وانت‌بار با تایید کاهش سهمیه وانت‌بارهابه تجارت‌نیوز گفته است: سهمیه بنزین رانندگان وانت ۱۰ لیتر کم شده اما به به آن‌ها یارانه جداگانه سوخت می‌دهیم. رانندگانی که کارت هوشمند ثبت‌شده…
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ