دیدار احمدی نژاد با اسرائیلی ها؟آیا باید ۱۰ سال به زندان برود ؟

 دیدار احمدی نژاد با اسرائیلی ها؟ / باید ۱۰ سال به زندان برود  امیری فر می گوید: احمدی نژاد و اطرافیانش آنقدر تخلف دارند که حداقل ۱۰ سال به زندان می روند؛ اما، مصلحت و اولویت کشور موضوعات دیگری است  ز دست به قلم شدن و نامه نوشتن تا دیدار های مردمی؛ از تلاش برای رئیس جمهور شدن دوباره تا تحریم انتخاب و رای ندادن. این ها نمونه کوچکی است از جنجال های مرد رفته از پاستور که در طول سال ها شاهد آن بودیم. محمود احمدی نژاد این بار غوغای دیگری به پا کرده است. او که برای بازدید از نمایشگاه اکسپوی…
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ