لحظه توقف بدون برنامه خودروی رئیس جمهوری همراه با فیلم

لحظه توقف بدون برنامه خودروی رئیس جمهوری همراه با فیلم در جریان این سفر به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد خودروی ابراهیم رئیسی در یک توقف بدون برنامه‌، ایستاد و رئیس جمهوری با مردم گفت‌وگوی بی واسطه‌ای داشت.  در بخشی از مسیر، رئیس جمهوری خطاب به راننده خودروی خود در جریان سفر به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد گفت:چرا با مردم اینجور می‌کنید؟  با مردم اینجوری کنید، خودم پشت فرمان می‌نشینم!
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ