دز ترکیبی واکسن کرونا در 4 کشور پیشرفته استفاده شد

با توجه به تاخیر در عرضه واکسن‌ها و همچنین مسائل ایمنی پیش آمده در برخی از شرکت‌های تولید کننده، تعدادی از کشورها که آمار آن در حال افزایش است به دنبال تغییر واکسن‌های کوید-19 برای دز دوم یا دز یادآور هستند.  با توجه به تاخیر در عرضه واکسن‌ها و همچنین مسائل ایمنی پیش آمده در برخی از شرکت‌های تولید کننده،  تعداد روبه رشدی از کشورها به دنبال تغییر واکسن‌های کوید-19 برای دز دوم یا دز یادآور هستند. سازمان جهانی بهداشت در 12 ژولای گفته است روند  ترکیب کردن…
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ