تست نامیدن اسامی و افعال

تست نامیدن اسامی و افعال,پردازش واژگان,پردازش معنایی,درونداد واژگانی,برونداد واژگانی,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,
از آن جائیكه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت آفازی، آنومی1 یا نام پریشی است، نیاز به یك آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ